Sa karijerom jednog mladog francuskog casnika pojavila se 1795 godine u Francuskoj, posebice medju antirojalistima nada u osnovne politicke promjene u Europi. Ovaj casnik dao je Francuskoj kao vrhovnik stozera francuske vojske oreol nepobjedivosti. Nasuprot nadama gradjana Europe ovaj casnik ne samo da je ogranicio demokratsku podjelu snaga u Francuskoj, nego se cak 2.prosinca 1804 proglasio imperatorom - francuskim carem. Ime ovoga casnika bilo je Napoléon Bonaparte.

1805/ 1806
Osvajacka politika Napoleona dovodi 1805 do 2.rata protiv Velike Britanije kao i protiv Austrougarske u bitci kod Austerlitza gdje austrougarska vojska trpi poraz. Dalmacija, koja je posle Napoleonova osvajanje Venecije godine 1797 pripala Austrougarskoj, postaje francuski protektorat Provincija Illyricum.

1806 godine su Napoleonove trupe umarsirale u Dubrovnik. Gradska drzava Republica Regusina, slobodna Republika Dubrovnik, se brani svim mogucim politickim mogucnostima protiv okupacije. Republika je na kraju razrijesena i dio protektorata Ilirikum.

Poslije poraza Napoleona u Rusiji 1812/13 i oslobodilackih ratova koje su vodili vojske Rusije, Pruske i Austrije, dolazi godine 1814 na Beckom kongresu do Novog poretka u Europi. Dubrovnik koji se nadao povratku republike postaje u okviru Dalamcije dio Austrougarske, gdje ostaje do 1918 godine. Slobodna Republika Dubrovnik prestala ja postajati zauvijek.

Povijest 1815 - 1914 Povijest 1815-1914 Trgovi i palace Grad Pregledna kartaKarta