Prije nego sto se stigne u Dubrovnik
prolazi se tankim pojasom obale obraslim sumama pinija i cempresa,
sa zatonima i polutocima.
 


 
 

Krajolici sitnog raslinja izmenjuju se sa sumama pinija.
Predio obogacuju gradjevine gradjene kroz cetiri stoljeca.
Vijenci brezuljaka velikih poluotoka stite od ostrih vjetrova.

 
 

Trgovi i palace Grad Povijest Dubrovnika Postanak Pregledna karta Karta

 

Ujutro
na gradskim zidinama.

25° Celzija

 
Blagi svjez lahor sa mora,
ne daje prilike rosi,
naslucuje se topao dan.

Sumaglica ujutro opisuje subtropsku klimu.

 
 

Trgovi i palace Grad Povijest Dubrovnika Postanak Pregledna karta Karta